آخرین محصولات

 

 درباره تولید و پخش فرشید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
خرسندیم که توانسته ایم مجموعه ای کارشناسی شده در امر نیاز مشتریان و کیفیت مطلوب
مصرف کنندگان را با یک برند ایرانی خوش نام تقدیم مصرف کنندگان محترم کنیم.
 • DSCN0002.gif
 • DSCN0034.gif
 • DSCN0050(1).gif
 • DSCN0068.gif
 • DSCN0539.gif
 • DSCN0540.gif
 • DSCN0543.gif
 • DSCN0545.gif
 • DSCN0547.gif
 • DSCN0549.gif
 • DSCN0552.gif
 • DSCN0554.gif
 • DSCN9924.JPG
 • DSCN9925.JPG
 • DSCN9954.JPG
 • DSCN9961.gif
 • DSCN9988.JPG
 • DSCN9991.JPG
 • Untitled-1.jpg