درباره تولید و پخش فرشید

خرسندیم که توانسته ایم مجموعه ای کارشناسی شده در امر نیاز مشتریان و کیفیت مطلوب مصرف کنندان را با یک برند ایرانی اما خوش نام تقدیم مصرف کنندگان محترم کنیم.
 • farshid1.jpg
 • farshidaghchild19.jpg
 • farshidsagchild25.jpg
 • farshidsaghchild17.jpg
 • farshidsaghchild18.jpg
 • farshidsaghchild19.jpg
 • farshidsaghchild20.jpg
 • farshidsaghchild21.jpg
 • farshidsaghchild22.jpg
 • farshidsaghchild24.jpg
 • farshidsaghchild26.jpg
 • farshidsaghchild27.jpg
 • handwear24.jpg
 • handwear30.jpg
 • handwear31.jpg
 • handwear35.jpg
 • handwear36.jpg
 • handwear37.jpg
 • handwear38.jpg
 • handwear39.jpg
 • handwear40.jpg
 • handwear41.jpg